Công ty TNHH NGŨ CỐC PHÚC LÂM đã chuẩn bị lượng hàng ngũ cốc dinh dưỡng tổng hợp gồm 13 – 14 loại hạt đầy đủ dinh dưỡng, các khoáng chất, vitamins, chất xơ tự nhiên đảm bảo chất lượng cao cho mùa dịch